bhv trainingen

Als een organisatie of instelling medewerkers heeft, of bezoekers of klanten over de vloer krijgt, is het wettelijk verplicht om bedrijfshulpverlening (BHV) te regelen. Dit betekent dat u één of meer medewerkers moet hebben die opgeleid zijn als BHV’er, om tijdens gevaarlijke situaties hulp te verlenen. Ook kan de BHV’er onveilige situaties voorkomen.

U kunt bij Kuipers Veiligheidstrainingen terecht voor de basiscursus bedrijfshulpverlening, herhalingscursussen en ontruimingsoefeningen. We komen daarvoor bij u op locatie en de inhoud van de training is altijd maatwerk.

Basiscursus Bedrijfshulpverlening (BHV)

In de basiscursus BHV behandelen we in één dag de volgende onderwerpen:

  • Brand en ontruiming
  • Een beginnende brand blussen
  • Hoe om te gaan met brandblussers
  • Hoe en wanneer over te gaan tot ontruiming
  • LEH (levensreddende eerste hulp)
  • Reanimatie en het gebruik van een AED

De basiscursus bestaat uit een deel theorie en een deel praktijktraining. In het korte theoretische gedeelte leert u hoe u moet reageren in bepaalde situaties. Tijdens het praktische gedeelte gaat u dat ook daadwerkelijk oefenen. Als u de training met goed gevolg aflegt, ontvangt u na afloop uw BHV-certificaat.

Herhalingscursus BHV

Wilt u uw BHV-certificaat verlengen en uw BHV-kennis opfrissen? Tijdens deze herhalingscursus gaat u aan de slag met levensreddende handelingen, brandbestrijding, reanimatie en toepassing van de AED (defibrillator). Deze cursus duurt slechts een halve dag en is geheel praktijkgericht.

(Onaangekondigde) oefeningen

U kunt ons ook inschakelen voor het organiseren van onaangekondigde oefeningen, zoals een ontruiming of brandoefening. Na afloop leveren we een verslag op met verbeterpunten voor uw organisatie.

Neem contact met ons op

Wilt u meer informatie over onze BHV-cursussen en -trainingen? Laat het ons weten: wij zijn u graag van dienst.